คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ นัดประชุมครั้งแรก 31 มกราคมโดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ยอมรับว่าเป็นงานที่ซับซ้อนแต่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ระบุ จะประชุมนัดแรกวันที่ 31 มกราคมนี้ เบื้องต้นจะนำข้อมูลจากทุกๆฝ่ายมาหารือ ทั้งภาครัฐ สมาคมประกันภัย โรงพยาบาลเอกชน และภาคประชาชน จากนั้นจะวางกรอบในการกำหนดมาตรการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ยอมรับว่าเป็นงานที่ซับซ้อนแต่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด