พิธีเคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกไปยังฌาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสาน ทางรถยนต์โดยมีประชาชนจำนวนมากรอรับโปรยทาน ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสานวัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ครูช่างเมรุนกหัสดีลิงค์พระเทพวิทยาคม กล่าวว่า บริเวณรอบเตาเผาสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณจะมีเสาไม้อยู่หลายต้น โดยแต่ละต้นจะเขียน "ยันต์ป้องกันมารทั้ง 5" กำกับไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับช่างทุกราย ได้ทำงานผ่านพ้นไปอย่างลุล่วงเนื่องจากเป็นการทำงานศพ โดยยันต์ดังกล่าวจะถูกเขียนไว้ตามส่วนหัว หาง และปีก ของนกหัสดีลิงค์

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

สำหรับพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงค์ที่จะต้องอัญเชิญร่างทรงนางสีดา มาร่ายรำประกอบพิธีก่อนจะยิงลูกศร หรือนำไปปักที่อกซ้ายของนกเพื่อสมมติเป็นการฆ่าให้ตาย จากนั้นจะมีเพชรฆาตอีก 4 คน ชื่อขุนตูม ขุนตาม ขุนน้ำ และขุนพลอย นำอาวุธมีดหอกเข้ามารุมฆ่านกซ้ำ จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการเผา

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว


ขณะที่บริเวณภายในวัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) เริ่มมีประชาชนทยอยเข้ามาเรื่อยๆทั้งนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ บางคนก็มารอขึ้นรถไปยังพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งจะมีรถของจิตอาสาประจำอยู่ที่บริเวณวัด และมีผู้ที่มารอร่วมงานเผาร่างครูใหญ่ ทำให้ตอนนี้การจราจรบริเวณทางเข้าวัดหนองแวงเริ่มติดขัด เนื่องจากมีรถของประชาชนทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆ โดยภายในวัดหนองแวงจะมีร้านค้า ทั้งร้านอาหารและร้านเสื้อผ้ามาให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานและมาท่องเที่ยว

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว

.

เคลื่อนย้ายหีบสรีรสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว