ปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ครั้งที่ 7 2/2562 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม

เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม​ มอเตอร์​เวย์ ถ.กาญจนา​ภิเษก  20​ พ.ค.นี้


ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เริ่มทำการจัดเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงฯ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเดือนเมษายน และหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบ ให้กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เร่งบูรณาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยมี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม​ มอเตอร์​เวย์ ถ.กาญจนา​ภิเษก  20​ พ.ค.นี้

.

เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม​ มอเตอร์​เวย์ ถ.กาญจนา​ภิเษก  20​ พ.ค.นี้