การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าการประชุมโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ร่วมกับกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (28 มกราคม 2562) ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 224,544 ล้านบาท ร่วมกับ กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การเจรจาในวันนี้เป็นการเจรจารอบแรก ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา จะต้องพิจารณาทุกหัวข้ออย่างถี่ถ้วน เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ การพิจารณายังมีเงื่อนไข และรายละเอียดที่ต้องให้กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยพิจารณาตามกรอบการเจรจาทั้ง 4 หัวข้อ นอกจากนี้ยังรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีก 30-40 หัวข้อหลักๆ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร โดยในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 การรถไฟฯ จะเชิญกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด มาเจรจากันอีกครั้ง และหากการเจรจรยังไม่ได้ข้อยุติ การเจรจาจะมีจนกว่าจะได้ข้อยุติจากทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้


นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้มีการเจรจากับเอกชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้การรถไฟฯ เร่งรัดดำเนินการ โดยให้ทำตามขั้นตอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐบาล ทั้งนี้เมื่อได้ผลสรุป คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ต้องนำสัญญาเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาในรายละเอียด ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำเสนอชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ฯ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2562 เพื่อลงนามสัญญาให้ได้ในภายในเดือนมีนาคม 2562