บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เตรียมพร้อมรับมือกรณีปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วนของ ท่าอากาศยานดอนเมือง นำหลักการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) มาใช้บริหารจัดการเที่ยวบิน ประสานงานสายการบินส่งแผนการบินล่วงหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและตั้งศูนย์ประสานการให้บริการจราจรทางอากาศเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า "จากการที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จะทำการปิดซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่อาจเกินขีดความสามารถการรองรับในบางช่วงเวลา เนื่องจากเดิมซึ่งเปิดให้บริการ 2 ทางวิ่ง สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ประมาณ 52 เที่ยวบินต่อชั่วโมง แต่เมื่อมีการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตก เป็นระยะทาง 200 เมตร จากหัวทางวิ่งด้านทิศเหนือ ซึ่งจะคงเหลือระยะการใช้งานเพียง 3,000 เมตร ส่งผลให้ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินจะลดลงประมาณ 10% โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการเที่ยวบินได้ประมาณ 48 เที่ยวบินต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางการบิน พบว่า ปริมาณเที่ยวบินในบางช่วงเวลามีปริมาณเที่ยวบินคับคั่งและกระจุกตัว เกินขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งแน่นอนว่าสายการบินจะได้รับผลกระทบการล่าช้า คาดว่าเที่ยวบินจะเกิดการล่าช้าจากสนามบินต้นทางประมาณ 30 - 45 นาที จากตารางการบินปกติ อีกทั้งหากมีปัจจัยภาวะแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน ทางวิ่งชำรุดเสียหายฉุกเฉิน ฯลฯ ก็อาจทำให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบินเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้"ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันตก หัวทางวิ่งด้านเหนือ สำหรับการวิ่งขึ้นเท่านั้น โดยไม่สามารถทำการลงได้ ส่วนทางวิ่งฝั่งตะวันออกไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งการวิ่งขึ้นและทำการบินลง ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณเที่ยวบินที่จะใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกมีเป็นจำนวนมากซึ่งวิทยุการบินฯ ได้ใช้หลักการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Flow Management มาใช้บริหารจัดการปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้ประสานงานแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้สายการบินทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกสายการบินส่งตารางการบินและแผนการบินให้วิทยุการบินฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมถึงกำหนดมาตรการแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการปิดซ่อมทางวิ่ง และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการให้บริการจราจรทางอากาศรองรับการปิดซ่อมทางวิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ จะดำเนินการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่ โดยยังคงคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด