สภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมจัดทำแผนเศรษฐกิจเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา เน้นสานต่อโครงการอีอีซี สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลชุดใหม่ควรขยายเขตพัฒนาพิเศษไปยังภูมิภาคอื่น เพื่อลดความเหลือล้ำของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. สุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุ อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจให้รัฐบาลชุดใหม่ คาดว่าจะเสร็จในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ โดยประเด็นหลักที่จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่คือการสานต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพราะจะต่อยอดไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและบุคลากรไทย
นอกจากนี้ รัฐบาลชุดใหม่ควรขยายเขตพัฒนาพิเศษไปยังภูมิภาคอื่น เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระจายฐานการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศให้ดีขึ้น เพื่อลดความเหลือล้ำของประเทศ