ชาวบ้านมหาชัย ไม่หวั่น PM 2.5 หลังเป็นเมืองยืนหนึ่งค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศไทย แต่หลายคนยังไม่ใส่หน้ากากอนามัย เพราะไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ติดตามกับ คุณ ญาดา จักรไชย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นจุดที่มีค่า PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศไทย แต่ ประชาชนยังคงออกมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ หลายคนเลือกใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม ประกอบกับ กำลังอยู่ในช่วงการทำถนน จึงมีรถ สิบล้อวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก ก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผล ให้ตำบลมหาชัย กลายเป็นจุดที่มีค่า PM 2.5 สูงที่สุดในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้ส่วนใหญ่แล้ว พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องทำงานกลางแจ้งทั้งวัน เลือกที่จะใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันสุขภาพ

ทั้งนี้แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะทราบว่าค่า PM2.5. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หลายคนยังไม่ใส่หน้ากากอนามัย เพราะไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

ในพื้นที่เมืองที่ต้องเผชิญกับมลพิษ PM2.5 ของไทย พบว่ามีจำนวนวันที่มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานของประเทศไทยที่กำหนดไว้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ระหว่าง 19-68 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่ควรเกินค่ามาตรฐาน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่า 3 วันในช่วงเวลา 1 ปีก็ถือว่าอันตรายเงียบครั้งนี้น่ากลัวกว่าที่คิด เพราะหากเราไม่ป้องกันในเบื้องต้นเมื่อรับฝุ่นขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายมากๆ ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว