ความคืบหน้าเรื่อง การหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปิดขึ้นทดแทนการบรรจุข้าราชการตามนโยบายปรับลดจำนวนข้าราชการ ตั้งแต่ปี 2543 พนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล และบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ ครม.จึงมีมติให้ได้เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.5 ถึง 1.7 เท่า แต่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยไปหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีทั้งหักไปดื้อๆ ไม่บอกเหตุผล กับหักไปด้วยข้ออ้างไปทำระบบสวัสดิการ ทำให้พนักงานกว่าแสนคนทั่วประเทศ ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนตามอัตรา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล่าสุด ทปสท.จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ของปี 62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปรากฏว่า อดีตรองนายกฯ และอดีต รมต.ศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติ ได้เดินทางมาพบ เพื่อรับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยคุณจาตุรนต์ บอกว่า พรรคไทยรักษาชาติเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และรับข้อเสนอไว้พิจารณา เพราะเมื่อมีมติ ครม.วางหลักการเอาไว้ให้จ่ายเงินเดือนตามอัตราสูงกว่าข้าราชการ 1.5-1.7 เท่า มหาวิทยาลัยก็ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้าไปดำเนินการ ถือว่าเป็นการรับเรื่อง รับปัญหา และรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้ ในแบบที่คณาจารย์น่าจะยิ้มได้
อีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวดี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในวาระ 3 โดยมีสาระสำคัญแก้ไขประเด็นไม่เป็นธรรมที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก็คือกลุ่มอาจารย์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ ไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 8% ให้เทียบเท่ากับข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ทำให้เงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย น้อยกว่าเงินเดือนครูตามโรงเรียน เมื่อฐานเงินเดือนต่ำกว่า เวลาปรับเงินเดือนก็ได้น้อยกว่า ปัญหานี้คาราคาซังมา 8 ปี แต่ล่าสุดมีข่าวดี สนช.ผ่านกฎหมายปลดล็อคแก้ไขปัญหานี้แล้ว โดยกฎหมายเปิดช่องให้ ก.พ.อ. หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีอำนาจเยียวยาความไม่เป็นธรรมในเรื่องนี้ ซึ่งหลังจากนี้ ทปสท.จะขับเคลื่อต่อ โดยเร่งให้ ก.พ.อ.ดำเนินการเยียวยาให้เสร็จสิ้นทันอายุรัฐบาลชุดนี้