จังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าวเชิญชวนนักวิ่งทั่วโลก ร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิฮาล์ฟมาราธอน สู่ดินแดนประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร รับตะวันก่อนใครใน 3 แผ่นดิน ชมทะลป่า ภูผาหมอก

วันที่  27 พฤศจิกายน 2561 ที่ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรตี นายอำเภอกันทรลักษ์, นายธนา พลอินทร์ หังหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ร่วมกันเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการการแข่งขัน "Run for King" วิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ผามออีแดง) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณจุดปล่อยตัวโรงเรียนบ้านภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าววว่า  ในการการแข่งขัน "Run for King" วิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานชาติเขาพระวิหาร (ผามออีแดง) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น ชาย 9 รุ่น, หญิง 7 รุ่น ผู้ชนะ OVERALL จะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเงินรางวัล 2.วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ผู้ชนะ OVERALL จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเงินรางวัล 3.วิ่งเพื่อสุขภาพ หรือ VIP ระยะทาง 3 กิโลเมตร รุ่นนี้ไม่มีแบ่งกลุ่ม อายุ เพศ และไม่มีการจัดลำดับการแข่งขัน สถานที่รับสมัคร สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ http://marathon.pao-sisaket.go.th ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ และสมัครด้วยตนเองในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 21.00 น. ที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล วันเดียวเท่านั้น และรับรายงานตัววันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. 04.30 น. ที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ เช่นเดียวกัน

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ อำเภอกันทรลักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกันทรลักษ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดปล่อยตัวโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และที่สำคัญจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศตัวเป็นเมืองแห่งการกีฬา ด้วย 

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วิ่งสู่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร