เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 254 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 45 ลำดับที่ 51 ลำดับที่ 109 ลำดับที่ 150 ลำดับที่ 155 ลำดับที่ 157 ลำดับที่ 165 และลำดับที่ 168 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
ทั้งนี้ มีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นจเรตำรวจ (สบ8), พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช เป็นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม และ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 101 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย