แหล่งข่าวระดับผอ.โรงเรียนแฉจำนวนนักเรียนผี รับ2เด้งทั้งงบอุดหนุน และผู้บริหารศึกษาโรงเรียนใหญ่มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนในฤดูโยกย้ายก่อน พบหลักฐานใหม่คลิปเสียงต่อรองซื้อขายผลประเมินโรงเรียนตั้งแต่ 5 แสน - 3 ล้านบาท ส่งป.ป.ช.สอบแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

CG//แฉ "นักเรียนผี" เส้นทางเลื่อนขั้นผอ.โรงเรียน
แหล่งข่าวระดับผอ.โรงเรียนแฉจำนวนนักเรียนผี รับ 2 เด้ง ทั้งงบอุดหนุน และผู้บริหารศึกษาโรงเรียนใหญ่มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนในฤดูโยกย้ายก่อน พบหลักฐานใหม่คลิปเสียงต่อรองซื้อขายผลประเมินโรงเรียนตั้งแต่ 5 แสน - 3 ล้านบาท ส่งป.ป.ช.สอบแล้ว
นักเรียนผี หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ปี 2561 ที่กลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน นำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณ จนมีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ พบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ขณที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมายอมรับว่า มี 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาอนุบาล 1 - ม.6 โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส
ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ย.) แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลกับทีมข่าวพร้อมยืนยันว่า นักเรียนผีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มีการทุจริตจริง โดยผู้บริหารโรงเรียน ไปจนถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รู้เห็นร่วมกันนำรายชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในเขตเดียวกัน มาเวียนขอรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จนเกิดการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ระดับอนุบาล จะได้รับคนละ 1,700 บาท ประถมศึกษาคนละ 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 3,500 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายคนละ 3,800 บาท
แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียน ยังบอกว่าเหตุที่ทำเช่นนี้ เพราะจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น หมายถึงโรงเรียนจะได้ปรับขนาดใหญ่ขึ้นตามจำนวนนักเรียน และคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือผู้อำนวยการโรงเรียนจะได้สิทธิ์เลือกโรงเรียนก่อน หากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จะได้รับสิทธิ์เลือกไปประจำโรงเรียนแห่งใหม่ก่อน ตามเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนดไว้ มี 4 ระดับคือ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 1 ถึง 499 คน, โรงเรียนขนาดกลาง 500 ถึง 1,499 คน, โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,500 ถึง 1,999 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไป
นอกจากนั้น จำนวนนักเรียนที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว ยังมีขบวนการวิ่งเต้นจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อซื้อผลคะแนนประเมินโรงเรียน เรทราคาการซื้อคะแนน เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก ไปเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จ่าย 500,000 ถึง 1,000,000 บาท, โรงเรียนขนาดกลาง ไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 1,200,000 บาท, โรงเรียนขนาดใหญ่ ไปเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2,500,000 ถึง 3,000,000 บาท
แหล่งข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้ ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาได้รวบรวมรายชื่อผู้บริหารศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ไปยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบ เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้นำคลิปเสียงการสนทนาที่พูดถึงการจ่ายเงิน ไปมอบให้ป.ป.ช.ด้วย ซึ่งเตรียมจะเปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นทีวีในเร็วๆ นี้