กรมราชทัณฑ์ เริ่มนโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำและทัณฑสถาน 13 แห่งแล้ว ผู้ต้องโทษป่วยระบบทางเดินหายใจลดลง และสามารถลดปัจจัยการคุกคามของโรคในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดความคืบหน้านโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ภายในเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ ว่า ทางกรมได้กำหนดมาตรการห้ามขายบุหรี่และยาเส้นในเรือนจำ โดยขณะนี้มีเรื่องจำนำร่องแล้ว 13 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ทัณฑสถานวัยหนุ่มปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจำกลางเชียงราย และเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ผลจากการงดการจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ พบว่า ผู้ต้องขังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลง และสามารถลดปัจจัยการคุกคามของโรคในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองตีบ ส่งผลให้ลดภาระทางการรักษาพยาบาลลงเป็นอย่างมาก
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ทางกรมราชทัณฑ์ พร้อมเดินหน้าเร่งนโยบายมาตรการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะเริ่มรณรงค์ให้เรือนจำเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และเลิกจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำให้เป็นไปตามกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่ราชการ ซึ่งเรือนจำก็ถือเป็นสถานที่ราชการ จึงจัดอยู่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ และเป็นโอกาสที่ผู้ต้องขังจะเลิกบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ ยาเส้น เป็นสินค้าที่เสพติดทำลายสุขภาพทั้งตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่รอบข้าง ส่งผลให้ผู้ต้องขังเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้