(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) อีกหนึ่งพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวแปรสำคัญ หลังการเลือกตั้งปีหน้าคือ ภูมิใจไทย วันนี้นัดประชุมใหญ่พรรค เพื่อเปิดตัวกลุ่มการเมือง เข้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยเสนอชื่อ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค และชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วย คุณอนุพรรณ จันทนะ รายงานสดจากพรรคภูมิใจไทย

พรรคภูมิใจไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ โดยก่อนเริ่มการประชุมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักการเมืองและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทยอยมาร่วมประชุม ส่วนใหญ่ของผู้มาร่วมประชุมยังคงเป็น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย

นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองหัวหน้าพรรค นายศุภชัย แสนแก้ว รองหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายสุนทร วิลาวัลย์ รองหัวหน้าพรรค นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รองหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรค