วันนี้ (28 มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว กรณีที่บริษัท ล็อกซ์เลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัดยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย โดยขอให้ศาลปกครองกลางชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,167,387,768 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,204,627,642 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ต่อมา คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดปัจจุบัน และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อศาลปกครองกลาง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว จะไม่ได้เกิดขึ้นในห้วงของคณะกรรมการสลากกินแบ่งฯ ชุดปัจจุบันก็ตาม จนกระทั่ง ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษา ให้สำนักงานสลากฯ ชำระค่าเสียหายให้กับบริษัท ล็อกซ์เลย์ฯ จำนวนเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,442,115,725 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าเสียหายที่ทาง บริษัทฯได้ยื่นฟ้องให้สำนักงานฯ ชดใช้   

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า ในเบื้องต้น สำนักงานฯ รับทราบและขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองที่ได้พิพากษาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางประเด็น ซึ่งสำนักงานฯ จะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ในสมัยรัฐบาลนายก ทักษิณ ต่อมา บริษัท ล็อกซ์เลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  และศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาดังกล่าว