การไฟฟ้านครหลวง ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้


กฟน.ดับไฟทำงาน 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.กฟน.ดับไฟทำงาน 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.

กฟน.ดับไฟทำงาน 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.


กฟน.ดับไฟทำงาน 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.