วันที่ 27 มิถุนายน มีรายงานว่า พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร รองผบช.ส.รักษาราชการแทน ผบช.ส.มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด ถึง รองผบก.ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ศพข.บช.ส.) เรื่องยกเลิกการลาและให้สืบสวนข้อเท็จจริง ใจความว่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามบันทึก บช.ส.ลงวันที่ 8 มิ.ย.2561 หนังสือฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.บช.ส.ที่0028.112/726 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2561 เรื่องข้าราชการตำรวจขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ซึ่งบช.ส.ได้อนุญาตให้ พต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ เพื่อไปดูสถานที่ศึกษาให้แก่บุตร ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-13 ก.ค.2561 มีกำหนด 19 วัน (15 วันทำการ)


สันติบาลสั่งยกเลิกการลา-ตั้งกรรมการสอบ "ผกก.หนุ่ย" ให้เดินทางกลับทันที!


"เนื่องจากปรากฏภาพ พ.ต.อ.วทัญญู ทางสื่อออนไลน์โดยระบุว่าเดินตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม บช.ส.จึงยกเลิกการลาของ พ.ต.อ.วทัญญู นับแต่เวลานี้ และให้ติดต่อ พ.ต.อ.วทัญญู เดินทางกลับที่ตั้งทันที พร้อมให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในพฤติกรรมดังกล่าวตามระเบียบ แล้วสำเนาคำสั่งให้ทราบภายในวันที่ 28 มิ.ย.2561 ก่อนเวลา 12.00 น.โดยให้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ บช.ส.ทราบภายใน 7 วัน" หนังสือดังกล่าว ระบุ

สันติบาลสั่งยกเลิกการลา-ตั้งกรรมการสอบ "ผกก.หนุ่ย" ให้เดินทางกลับทันที!