คณะกรรมการสรรหา เลือกนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จ่อส่งชื่อให้ สนช. ตั้ง อนุกรรมการสอบประวัติก่อนลงมติเห็นชอบหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน เพื่อลงมติเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้จากการยื่นใบสมัครและตรวจสอบประวัติ พบว่ามีบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560  จำนวน 3 คน ได้แก่

1.นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด 

2.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 
3.น.ส.จิตรา พรหมชุติมา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการสรรหาเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ให้ผู้ผ่านการตรวจสอบแสดงวิสัยทัศน์  และสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการฯ ลงมติเลือก ผลปรากฎว่าคณะกรรมการฯ ลงมติข้างมาก 2 ใน 3 เลือก นายสมศักดิ์   เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (2) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี


  

กรรมการสรรหาเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
                ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ จะส่งรายชื่อให้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาลงมติเห็นชอบ  ซึ่งขั้นตอนของสนช. นั้นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมก่อนจะลงมติ.
กรรมการสรรหาเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน