แผนการช่วยเหลือต้องปรับอีกครั้ง โดยจะมี 3 แนวทาง คือ เร่งสูบน้ำจากหนองน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณตีนเขา ตลอดทั้งคืน 2. คือ ส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปด้านใน ตรงจุด 3 กิโลเมตรแรก ที่มีน้ำท่วมขังสูง พร้อมกับ ใช้ระบบเติมอากาศเข้าไปช่วย และ 3.ไม่ว่าน้ำจะลดหรือไม่ ถ้าพบพิกัดที่แน่นอนของเด็ก จะใช้วิธีการเจาะถ้ำจากด้านนอกเข้าไปด้านใน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติการค้นหา ก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งในช่วงรุ่งเช้าวันนี้ ขณะที่ ครอบครัวของเด็กที่สูญหาย ยังเฝ้าติดตาม ความคืบหน้าในการค้นหา อย่างมีความหวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline