โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นภาคเอกชน หากเป็นไปตามแผนคาดได้เอกชนผู้รับสัมปทานภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า