ฝนตก ส่งผลดีทำให้ไผ่เลี้ยงเริ่มแทงหน่อ ส่งขายลูกค้าไทย-ลาว กิโลกรัมละ 50 - 60 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำ นอกจากขายหน่อแล้วยังขายต้นพันธุ์ เพาะชำไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าทั้งไทยและลาว หากต้องการจำนวนมากต้องสั่งจองไว้ล่วงหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ฝนตกส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกไผ่

จากที่มีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายหลายวัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น ส่งผลดีกับพืชผลการเกษตร ที่เกษตรกรเพาะปลูก ไผ่เลี้ยงก็เป็นพืชผลการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลดีที่จากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่ บ้านนาพิพาน ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ขณะนี้ทั้งไผ่เลี้ยง ไผ่พันธุ์กิมซุง และพันธุ์หม่าจู ที่ปลูกไว้ ได้เริ่มแตกหน่อออกมาจากพื้นดินเป็นจำนวนมาก เกษตรกรที่ปลูกขายทั้งที่เป็นหน่อสด ที่สวนเอง และที่ตลาดสดแจ้งสว่าง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่อยู่ริมถนนบายพาสไปด่านพรมแดนหนองคาย 
ฝนตกส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกไผ่

มีลูกค้าทั้งไทยและลาวเข้าไปจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่อไม้เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งไทยและ สปป.ลาว ขณะนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด หากมีจำนวนมากก็ให้ลูกค้ามารับซื้อถึงสวน ราคากิโลกรัมละ 5060 บาทสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีฝนตกส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกไผ่
นายสุวพิษ ศรีวงษ์ เกษตรกรบ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง ที่ปลูกไผ่ขาย บอกว่า จากการที่ช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีฝนตกต่อเนื่อง ได้ส่งผลดีกับไผ่เลี้ยง ไผ่พันธุ์กิมซุง และพันธุ์หม่าจู ที่ตนปลูกไว้ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ที่เริ่มแตกหน่อออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการให้น้ำไว้ก่อน เมื่อฝนตกลงมาก็ทำให้ไผ่เริ่มแตกหน่อขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตนเก็บไปขายที่ตลาดสดแจ้งสว่างทุกวันเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งไทยและ สปป.ลาว 
โดยเฉพาะลูกค้าชาวลาวตนจะให้มารับที่สวนหรือที่ตลาดแห่งนี้เลย ช่วงนี้ไผ่ให้ผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 20 กก./ไร่และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงกว่า 100 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา หากดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำสมบูรณ์ก็จะให้ผลิตสูง ราคาขายหน่อสดขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดู ราคาหน่อไม้ดีมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 - 60 บาท และอีกประมาณ 1 เดือนราคาจะเริ่มลดลง เนื่องจากจะมีหน่อไม้ทั้งจากไผ่เลี้ยงตามสวนต่าง ๆ รวมไปถึงหน่อไม้จากไผ่ป่าออกมาขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากราคาถูกก็จะมีการแปรรูปขายหรือดองไว้ขายในช่วงที่หน่อไม้ขาดตลาดต่อไป นอกจากนี้ต้นพันธุ์ของไผ่ยังเป็นที่ต้องการลูกค้าทั้งไทยและลาว ลูกค้าทั้งไทยและชาวลาวที่ต้องการจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าจึงจะชำต้นพันธุ์ไว้ให้ แต่ช่วงนี้ยังไม่ทำ เนื่องจากหน่อสดมีราคาดี หากทำต้นพันธุ์ก็จะต้องไม่ตัดหน่อขาย.