บอร์ดอีอีซีเตรียมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากเอกชน ในการจัดทำร่างทีโออาร์รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา คาดสรุปผลการประมูลเดือนพฤศจิกายนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ระบุ คณะกรรมการEEC ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับทราบรายงานของคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างTOR โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน คือ ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์จะเปิดเผยร่าง TOR เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมจากเอกชนหลังจากนั้นจะให้เอกชนยื่นข้อเสนอ และพิจารณาแผนลงทุนเป็นเวลา 4 เดือน คาดว่าจะได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งล่าสุดมีเอกชนหลายรายสนใจเข้าร่วมลงทุนที่ประชุมได้หารือถึงข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการถือหุ้นในโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 ท่าอากาศยานมากกว่า 51% เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพแต่มีข้อเสนอจากหลายฝ่ายว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่และเป็นบริการสาธารณะ ภาครัฐจำเป็นต้องถือหุ้นใหญ่คณะทำงานจึงต้องนำเรื่องดังกล่าวมาหารือเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแผนการสร้างเมืองใหม่ในเขตอีอีซี เช่น บีโอไอ ดูแลเรื่องเมืองอยู่อาศัยของแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญ ต่างชาติเปิดรับฟังความเห็นสร้าง "ไฮสปีด เทรน" เชื่อม 3 สนามบินขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเตรียมแผนสร้างเมืองน่าอยู่ ส่วนหน่วยงานอื่นร่วมกันดูแลทั้งเรื่อง คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม ผังเมือง การบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแผนพัมนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกส่วนการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือMOU 4ฉบับกับอาลีบาบา กรุ๊ป ทั้งโครงการลงทุนSmart Digital Hubในพื้นที่EECความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านE-Commerceและการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำThailand Tourism Platformสำหรับประเทศไทย เพื่อนำสินค้าโอท็อป แผนที่ท่องเที่ยวกระจายในระบบออนไลน์แพลทฟอร์มเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวจีนรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับInternet of Thingsที่เป็นเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจ นับเป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ นอกเหนือจากโครงการลงทุนนับแสนล้านบาท


เปิดรับฟังความเห็นสร้าง "ไฮสปีด เทรน" เชื่อม 3 สนามบิน


เปิดรับฟังความเห็นสร้าง "ไฮสปีด เทรน" เชื่อม 3 สนามบิน