กรมส่งเสริมการลงทุน หริอบีโอไอ เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปีนี้ แตะ 2 แสนล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 1 แสนล้านบาท ส่งสัญญาณการลงทุนปีนี้มีทิศทางดีขึ้น โดยเป้าหมายของตลอดทั้งปีอยู่ที่ 720,000 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ บอกว่า สถิติขอรับส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกปี2561 พบว่ามีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 333 โครงการ เงินลงทุนรวม 203,630 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน1 แสนล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 28% ของเป้าหมายขอรับส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปีที่720,000 ล้านบาท ถือเป็นการส่งสัญญาณการลงทุนที่ดีของปี 61 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงการใหม่และการขยายโครงการของรายเดิม ซึ่งน่าจะเห็นทิศทางการลงทุนของภาคเอกชนในอีกมิติหนึ่งคือ มีการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น เห็นได้จากช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต33 โครงการยอดขอลงทุนไตรมาสแรก แตะ 2 แสนล้าน มากกว่าปีก่อนเท่าตัว
มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า1,500ล้านบาททั้งนี้ บีโอไอได้ออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือระบบดิจิทัลมาใช้


ยอดขอลงทุนไตรมาสแรก แตะ 2 แสนล้าน มากกว่าปีก่อนเท่าตัว


ยอดขอลงทุนไตรมาสแรก แตะ 2 แสนล้าน มากกว่าปีก่อนเท่าตัว


ยอดขอลงทุนไตรมาสแรก แตะ 2 แสนล้าน มากกว่าปีก่อนเท่าตัว