"อิทธิพล" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ระบุรับตำแหน่งไม่เกี่ยวการเมือง หวังใช้เป็นโอกาสต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยาให้ดียิ่งขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานและการพัฒนาเมืองพัทยาว่าหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว มองว่าการได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้ดีมากขึ้น โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งในสังกัดนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่มอบหมายมายังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งบทบาทการทำงานนั้นหลังจากนี้จะเป็นการทำงานในการช่วยเหลืองานในสิ่งที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ โดยเฉพาะด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นหลัก


นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับนโยบายใหม่ของกระทรวงนั้นจะเน้นการปฏิรูปที่จะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทควบคู่ไปกับกรมการท่องเที่ยว อย่างเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวและบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมการทำงานของสองหน่วยงานดังกล่าวมีข้อกำจัด อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะทำงานเพียงด้านการตลาดด้านเดียว ส่วนกรมการท่องเที่ยวก็จะทำหน้าที่ในการต่อใบ อนุญาตมัคคุเทศก์และการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งจากนี้จะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกด้านอย่างครอบคลุม


"อิทธิพล" ระบุ รับตำแหน่งผู้ช่วย รมต.ไม่เกี่ยวการเมือง"ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีมีนโยบายให้สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเข้ามาเป็นหัวหน้าส่วนในระดับพื้นที่ หากเป็นในรูปแบบภูมิภาคจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนเรื่องของกีฬานั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยมีบทบาทที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของการกีฬาทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้ว โดยมีแผนจะยกระดับจังหวัดให้เป็น "สปอตร์ซิตี้" ซึ่งจะมีการสนับสนุนแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด การส่งเสริมต่อยอดนักกีฬาไปสู่ทีมชาติ และการแข่งขันกีฬาลีคระดับจังหวัดอีกด้วย ดังนั้นการที่ตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นประโยชน์ที่จะได้รับต่อการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และภาพรวม เนื่องจากส่วนตัวแล้วคุ้นเคยและมีความเข้าใจในพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วจากการที่เคยบริหารในฐานะนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะทำให้การการนำเสนอข้อมูลในเรื่องเหล่านี้แก่รัฐบาลได้อย่างครบถ้วน อันจะเป็นการนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น" นายอิทธิพล กล่าว


นายอิทธิพล กล่าวต่อไปอีกว่าแม้จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในการทำงานระดับประเทศแล้ว แต่ในส่วนการทำงานในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ละทิ้งไปไหน และจะยังคงเดินหน้าทำงานควบคู่กันไปด้วย เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาและสร้างประโยชน์ต่อวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่พัทยาและเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเข้ารับตำแหน่งไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองแต่อย่างใด แต่อยากจะให้มองถึงการทำงานเป็นตัวตั้ง ดังนั้นการตอบรับเข้าร่วมงานคงต้องมองในเรื่องของการทำงานเป็นหลัก