แปลกแต่จริง ปฏิมากรรม วัด 3 ชาติ "ไทย-จีน-ตะวันตก" มีเรือสำเภาเงิน-สำเภาทอง ลอยฟ้าบนซุ้มประตูวัด 1 เดียวของจังหวัดพะเยา 1 เดียวภาคเหนือ แบบลงตัว ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ฮือฮา! ปฏิมากรรม วัด 3 ชาติ "ไทย-จีน-ตะวันตก" ได้ลงตัว

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูวัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา หลังจากที่ได้มีกล่าวขานกันไปทั่วว่าเป็นวัดที่มีความไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แปลกกว่าวัดอื่นๆ ทั่วไป ที่มีความเป็นอักลักษณ์ในตัวผสมผสานกับวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ อาทิ ชาติไทย ชาติตะวันตก ชาติจีน แบบลงตัวด้วยความคิดของเจ้าอาวาสและคณะศรัทธาตลอดจนศิษยานุศิษย์ กัลยาณมิตร ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์ สร้างขึ้นมาจนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
ฮือฮา! ปฏิมากรรม วัด 3 ชาติ "ไทย-จีน-ตะวันตก" ได้ลงตัว


โดยเฉพาะประตูเข้าวัดหรือซุ้มประตูจะมีรูปเรือสุพรรณหงส์ 2 ลำ หรือเรือสำเภา เงิน สำเภา ทอง ซึ่งเรือแต่ละลำจะทาสีทองและสีเงิน มีความยาว 19 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ลอยบนท้องฟ้าตั้งวางเด่นสง่าอยู่บนซุ้มประตูของวัดแม่นาเรืออย่างสวยงาม และผสมผสานกับรูปปั้นกิเลน รูปปั้นพญานาค รูปปั้นมังกร และรูปปั้น รูปแกะสลัก ภาพวาด ต่างๆ ที่ติดและตั้งอยู่ทั้งบนบานประตู ข้าง กำแพง วัด เสาศาลาบาตร ทั้งในและนอกกำแพงวัด ดูแล้วมีเป็นศิลปะ วัฒนธรรมและความแปลก ดูแล้วเป็นวัดที่มีรูปแบบเป็นทั้งวัดไทย วัดจีน วัดตะวันตก จนเป็นที่ฮือฮาแก่ผู้เดินทางมาเที่ยวชมและพบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

ฮือฮา! ปฏิมากรรม วัด 3 ชาติ "ไทย-จีน-ตะวันตก" ได้ลงตัว


จากการสังเกตภายในและภายนอกของวัดแม่นาเรือ ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวใน จ.พะเยา ที่มีศิลปะจีน ศิลปะไทย ศิลปะตะวันตก หรือเรียกว่าปฏิมากรรม ของชน 3 ชาติ กลมกลืนและลงตัว อย่างสวยงาม โดยภายนอกกำแพงวัดจะมีรูปปั้นมังกรติดกับแนวกำแพงเป็นทิวแถวยาว รอบกำแพงวัด และภายในศาลาบาตรมีรูปปั้นมังกรพันเสาเป็นเกลียวแต่ละต้น ด้วยสีแดงสลับสีทอง นอกนั้นพบรูปปั้นพญานาค รูปปั้นกิเลนส์ รูปปั้นสัตว์ต่างๆฮือฮา! ปฏิมากรรม วัด 3 ชาติ "ไทย-จีน-ตะวันตก" ได้ลงตัว


ตลอดจนภาพแกะสลัก ภาพวาด ทั้งในนอกบานประตูวิหารวัด และ ทางขึ้นบันไดวิหารวัด จะเห็นความงามแบบไทย จีน ตะวันตก ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างปฏิมากรรมทั้งหมดทางเจ้าอาวาสเป็นผู้ดำเนินการสร้างเองทั้งหมดโดยมีญาติโยมกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างดังกล่าว