เอาฤกษ์เอาชัย!มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัด "พิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ ยกอ้อ ยอคาย ถวายครู ตามประเพณีอีสาน" บอกกล่าวเทวาดาฟ้าดิน ก่อนระดมสรรพช่างกว่า 100 ชีวิตจากทั่วประเทศลงมือก่อสร้างส่วนประกอบเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ" เริ่ม 1 พ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันประชุมเตรียมพร้อมและกำหนดรายละเอียดของการจัดงานพิธีเบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้ ยกอ้อ ยอคาย ถวายครู ตามอริยะประเพณีอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาทวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ที่ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้มาร่วมพิธีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้สวมชุดโทนสีขาวสุภาพ เพื่อร่วมในพิธีที่เป็นมงคลที่จะมีขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว


"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากการสร้างเมรุลอยที่จะใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งมีบรรดาลูกศิษย์ ครูช่างฝีมือดี และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ อาสาเข้ามาร่วมสร้างเมรุลอยและส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติของคนอีสานที่ยึดถือกันมา เมื่อจะมีการจัดงานใหญ่โดยเฉพาะงานที่เป็นมงคล ก็จะมีการทำพิธีกรรมที่เรียกว่าการขอขมาแถนไท้ เพื่อขอฟ้าขอเทวดาให้บันดาลให้งานที่จัดขึ้นออกมาสมบูรณ์และราบรื่น ดังนั้นการก่อสร้างเมรุลอยของหลวงพ่อคูณ ที่จะเริ่มดำเนินการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำพิธีเบิกฟ้าก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ การจัดงานพิธีดังกล่าวนี้ ยังถือว่าเป็นทำพิธีเพื่อให้บรรดาครูช่างทางศิลปะที่จะมาร่วมกันสร้างเมรุลอย ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ ได้ถือโอกาสนี้ในการไหว้บูชาครูด้วย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน "พิธีเบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้ ยกอ้อ ยอคาย ถวายครู ตามอริยะประเพณีอีสาน"


"ในงานพิธีที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายนนี้ เราได้เชิญศิลปินแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นครูใหญ่ของช่างศิลป์ ท่านแรกคืออาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการทำพิธีขอขมาแถนไท้ ยกอ้อ ยอคาย ถวายครู และอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา ประติมากรหนุ่มผู้สร้างผลงานมากมาย หนึ่งในนั้นคือ งานปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งพระอริยสงฆ์ พระสงฆ์ที่เป็นช่างโบราณที่มีความชำนาญในการสร้างนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกในภาคอีสานก็จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย"


"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"
รศ.ดร.นิยม กล่าวอีกว่า หลังจากการประกอบพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็จะเริ่มระดมสรรพช่าง ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ครูช่าง และช่างอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ รวมทั้งนักศึกษาเริ่มดำเนินการก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของเมรุลอย โดยจะใช้พื้นที่สนามหญ้าบริเวณบึงสีฐาน ซึ่งเป็นจุดที่เคยสร้างเจย์ดีเสด็จฟ้า สถิตไทย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างขึ้นเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชการที่ 9 เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆของเมรุลอย โดยจะมีการสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถานที่ในการทำงานของช่างศิลป์และช่างอาสา เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ แล้วเสร็จก่อนงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ 2 เดือน เมื่อส่วนประกอบต่างๆแล้วเสร็จจึงจะเคลื่อนย้ายไปยังพุทธมณฑลอีสาน สถานที่ที่ใช่จัดงานพระราชทานเพลิงของหลวงพ่อคูณ


อย่างไรก็ดี การก่อสร้างเมรุลอยของหลวงพ่อคูณ จะเป็นการสร้างที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน การก่อสร้างจึงเป็นการผสมผสานความร่วมมือระหว่างช่างจากสกุลต่างๆ มาร่วมกันทำ โดยแนวคิดและวิธีการก่อสร้างจะยึดพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณเป็นหลักที่เน้นความเรียบง่ายตามอัตลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ซึ่งประชาชานที่ต้องการมีส่าวนร่วมในการสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของเมรุลอยสามารถเข้าช่วยงานเป็นช่างอาสาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้


"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"

"ม.ขอนแก่น" เตรียมจัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแถนไท้ฯ ก่อนสร้างเมรุลอย "หลวงพ่อคูณ"