svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วันนอร์" เผยยังไม่ได้หนังสือจากรัฐบาลเปิดประชุมสมัยสามัญได้เมื่อไหร่

17 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ประธานสภาผู้แทนราษฎร" เผยยังไม่ได้รับหนังสือจากรัฐบาลสามารถเปิดสมัยวิสามัญถกงบ 68 มอบ "พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" ถก 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลา ยันสภาพร้อมพิจารณา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

17 พฤษภาคม 2567 "นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 นั้น ได้มอบหมายให้ "นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เชิญคณะกรรมการประสานงาน ทั้ง 3 ฝ่าย หารือตกลงเรื่องกรอบเวลา

 

อย่างไรก็ตาม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากรัฐบาลว่าจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญเมื่อใด แต่ทางสภาฯ จะต้องเตรียมเวลาในการประชุมไว้ให้ชัดเจน 

ส่วนการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ จะนำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ว่าจะให้ขยายประชุมวิสามัญถึงวันไหน  

 

"หากยังไม่ปิดสมัยและมีกฎหมายสำคัญค้างอยู่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะสภาฯต้องประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม ทั้งนี้สภาฯ มีความพรร้อมหากเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้พิจารณา" ประธานสภาฯ กล่าว 

logoline