ปฎิเสธไม่ได้ว่า สุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครมีอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้ที่นำสุนัขมาปล่อยก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทำให้ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ ต้องรองรับและดูแลสุนัขหลายพันตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตุว่า ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขแห่งนี้ ได้มาตรฐานหรือไม่ ไปติดตามรายงานนี้จากคุณพรรณทิพา จิตราวุฒิพร

ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งข้อสังเกตุถึงการดูแลสุนัข ที่ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ ว่ามีมาตรฐานหรือไม่ รวมไปถึงการควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสุนัขจรจัดที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในศูนย์นี้

ศูนย์พักพิง "ประเวศ" ที่พึ่งสุดท้ายเจ้าตูบถูกทิ้งหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าไปตามหาสุนัขจรจัดของเพื่อน ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าไปไว้ที่ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ เพียง 3 วัน ได้ติดเชื้อโรคหัดสุนัขจากสุนัขที่อยู่ในนั้นออกมา ซึ่งถือเป็นโรคติดต่อที่ความรุนแรงอย่างมาก


หัวหน้ากลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ ยอมรับ โรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับสุนัข ทั้งโรคหัดสุนัขและโรคลำไส้อักเสบ ควบคุมยาก เนื่องจากสุนัขมีจำนวนมากและต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมโดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ//ส่วนเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูสุนัขก็มีแพทย์และเจ้าหน้าที่ช่วยกัน


ปัจจุบันศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ มีสุนัขจรจัดอยู่ประมาณ 500 ตัว และที่ศูนย์พักพิงสุนัขทับทัน จ.อุทัยธานี มีอยู่ประมาณ 5000 ตัว


ส่วนใหญ่สุนัขเหล่านี้มาจากการที่ประชาชนร้องเรียนถึงความเดือดร้อน ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่จับมาดูแลที่ศูนย์ โดยแต่ละปีมีผู้ร้องเรียนเข้ามาถึง 4500 ครั้ง และกรณีที่เจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงและนำมาไว้ที่นี่อีกร้อยละ10

ศูนย์พักพิง "ประเวศ" ที่พึ่งสุดท้ายเจ้าตูบถูกทิ้งในปีงบประมาณ 2561 กทม.จะพัฒนายกระดับศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ให้เป็นศูนย์ควบคุมสุนัขต้นแบบ โดยยกระดับความทันสมัย ปรับปรุงคลินิกรักษาสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร โดยใช้งบประมาณ 231 ล้านบาท


ด้วยปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานครมีอยู่เป็นจำนวนมาก กทม.ไม่สามารถปฎิเสธสุนัขที่ถูกทิ้งได้เลย ทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสวัสดิภาพของสุนัขที่ดูแลได้อย่างไม่เต็มที่ หรือเจ้าหน้าที่ๆ มีจำนวนจำกัด และงบประมาณอาหารที่ปีหนึ่งประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสุนัขเกือบ 6000 ตัว เฉลี่ยค่าอาหารตกตัวละกว่า 2 พันบาท ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบริหารเท่าที่จะทำได้อย่างดีที่สุด