จากฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทำให้ ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปัตตานีเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆได้เอ่อทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี และชุมชนใกล้เคียง ประชาชนบางส่วนที่ประสบอุทกภัยในรั้งนี้ ต้องอพยพมาอยู่ริมถนนสายA42 ปัตตานี-นราธิวาส และใช้เรือในการสัญจรสู่โลกภายนอกต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม

แม่น้ำปัตตานีทะลัก ชาวปะกาฮารังอ่วม