สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน อดีต รมว.ต่างประเทศ ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลรามคำแหง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดโพสต์สุดท้าย ดร.สุรินทร์"...เราต้องผลักดันสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าไปเรียนรู้และต่อยอดจากคนเก่งๆทั่วโลก..." ญาติ-นักการเมือง รับศพ "สุรินทร์ พิศสุวรรณ" 


วันนี้ 30 พ.ย. มีรายงานข่าวว่า นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมว.ต่างประเทศ และ อดีตเลขาธิการอาเซียนได้ถึงแก่กรรม ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลรามคำแหง สิริอายุ 68 ปี

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 2492 ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านตาล ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชดร.สุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2515 (ก่อนหน้านี้ ดร.สุรินทร์ เคยศึกษาที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี) ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2517) และปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2522) เริ่มอาชีพนักวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2518-2529การทำงานด้านการเมืองของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้าสู่แวดวงการเมืองในปี พ.ศ. 2529 โดยได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน 7 สมัย เคยเป็นเลขานุการของ นายชวน หลีกภัย ขณะที่นายชวนดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2529-2531) ต่อมาเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538และช่วงปี 2540-2544 ดร.สุรินทร์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมา ดร.สุรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 หลังจากที่ได้มีการส่งชื่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2550 และได้รับการรับรองจากชาติสมาชิกอย่างเป็นทางการในที่ประชุมผู้นำอาเซียน ณ สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548-เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ปี พ.ศ. 2529-2531-ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2531-2534-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2535-2538-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2540-2544ที่ผ่านมา ดร.สุรินทร์ มีบทบาทอย่างสูงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศไทย และเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนอาเซียนให้มีความก้าวหน้าและปัจจุบันท่านได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่นานาประเทศให้การยอมรับในด้านความรู้ความสามารถ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการต่างประเทศไทย และเวทีระหว่างประเทศอย่างมาก