ในหลวงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ ในจังหวัดน่าน จำนวน 3,000 ผืน สร้างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฏรที่ประสบภัยหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3,000 ครอบครัว ณ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา และโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน แห่งละ 1 พันผืน
และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแก่ราษฏรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 15 อำเภอ ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 30,308 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เด็ก และ ผู้พิการทุพลภาพ