วันที่ 3 ธ.ค.นี้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา หลังสร้างเสร็จอย่างเป็นทางการ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ถือว่าอ่างเป็นน้ำแห่งสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้สร้างโครงการไว้เพื่อบรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้ง ปัจจุบันช่วยพลิกฟื้นชีวิตชาวลุ่มน้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน คุณอิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลายเป็นเป็นหวังของชาวลุ่มน้ำปราจีนบุรี ตามความประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์มีพระราชปนิธานอันแน่ ต้องการแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง ให้ชาวปราจีนบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดี "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" คือชื่อพระราชทานใหม่ มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นับว่าเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่พ่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ กักเก็บน้ำจากต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม-น้ำเสีย ออกสู่ทะเล ในแม่น้ำปราจีนบุรี และ แม่น้ำบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน กว่า 1 แสนไร่
ส่วนราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมพัฒนา ทั้งปศุสัตว์ ประมง การอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพประมงน้ำจืด ปัจจุบันได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตลอด 30 ปีที่ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี บางปีน้ำสูงกว่า 2 เมตร คราบน้ำที่ยังหลงเหลือ เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะต้องเตรียมขนของที่สูง ความหวังของคนที่นี่ คือ การพลิกฟื้นตลาดเก่าแห่งนี้ ให้กับมาคึกคักเหมือนเดิม แต่หลังจากมีอ่างเก็บน้ำ อุทกภัยที่เคยรุนแรงบรรเทาลง

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ยังส่งผลดีต่ออุทยานแห่งชาติทับลาน และ ปางสีดา ตัวเขื่อนที่ยาวถึง 4 กิโลเมตร ภูเขาที่อยู่รายรอบ เสมือนการคอยป้องกันบุกรุกป่า หลังเริ่มกักเก็บน้ำ สัตว์ป่าออกมาหากินใกล้ๆ อ่าง ทั้ง ช้าง กระทิง และ สัตว์ที่ไม่พบเห็นมาก่อน สะท้อนถึงการคืนความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี