กระทรวงพาณิชย์หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 กลุ่มหลัก เตรียมพัฒนาสินค้าตรงตามความต้องการ หวังขยายตลาดสหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ระบุ กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งให้ทูตพาณิชย์ในสหรัฐสำรวจโอกาสทางการค้า สำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ เบื้องต้นพบว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ

สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยที่มีโอกาสขยายตลาดในสหรัฐ คือ กลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว กลุ่มธัญพืชและผลไม้อบแห้ง และกลุ่มชาสมุนไพร ส่วนช่องทางการเข้าสู่ตลาดสหรัฐนั้น ผู้ส่งออกต้องร่วมมือกับผู้นำเข้าหรือสมาคมผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความเชี่ยวชาญตลาดผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด