ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน อ.สิงหนคร-สทิงพระ จ.สงขลา ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง และขนย้ายทรัพย์สินจำเป็นไปไว้ในที่ปลอดภัย หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พ.ท.วัชรกร อ้นเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดกำลังพล หน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.สทิงพระ และ อ.กระแสสินธุ์ เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงจนส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบสงขลา

โดยทางหน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือ ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง และขนย้ายทรัพสินย์จำเป็นไปไว้ในที่ปลอดภัย

หน่วยช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และประสานกับหน่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้โดยทันทีหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่