ยธ.เร่งวางระบบรับเรื่องร้องทุกข์ โดยเฉพาะการรื้อฟื้นคดีอาญาซึ่งเป็นเรื่องยาก สถิติศาลชี้ชัดตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับยังไม่เคยมีการรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้นเลย ด้านอธิบดีดีเอสไอพร้อมให้ข้อมูลตร.แจงเป็นคดีในความรับผิดชอบของรองปลัดยธ. ไม่ใช่คดีพิเศษ ไม่เคยคุ้มครองพยาน สัปดาห์หน้าเรียก 9 ขรก.ดีเอสไอ ยุติธรรมจังหวัดนครพนมเข้าให้ข้อมูล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เปิดเผยถึงการตรวจสอบการช่วยเหลือรื้อฟื้นคดีให้กับนางจอมทรัพย์ ศรีบุญหอม หรือแสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูจังหวัดสกลนครว่า แนวทางการรื้อฟื้นคดีที่ผ่านมา ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้วางหลักการการทำงานโดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และใช้เครื่องมือกลไกลต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย สิ่งที่จะต้องปรับคือการมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานทุกงานก็ต้องการต้องปรับปรุงตลอดเวลา ส่วนคดีนางจอมทรัพย์ ขณะนี้นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ในการร้องทุกข์ และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมขึ้น ทั้งนี้ เห็นว่าถ้าทำทุกอย่างบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงบนความจริงและอยู่บนประโยชน์ของประชาชนจริงๆ คิดว่าก็จะได้คำตอบทุกเรื่องในสิ่งที่ถูกต้อง

ด้านพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า กรณีการรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์ ดีเอสไอไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการดำเนินการโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการขอตัวข้าราชการดีเอสไอไปช่วยราชการในภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ที่สำนักงานรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 9 นาย หากตำรวจติดใจสงสัยข้อปฏิบัติงานดีเอสไอก็พร้อมชี้แจง และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกด้าน ยืนยันว่า ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากดีเอสไอ โดยเฉพาะการคุ้มครองพยาน เพราะกฎหมายของดีเอสไอมีเงื่อนไขต้องรับเป็นคดีพิเศษ หรือต้องมีการร้องขอให้คุ้มครองพยาน กรณีดังกล่าวดีเอสไอไม่ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษ จึงไม่มีการคุ้มครองพยาน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทั้ง 9 รายได้รายงานให้กระทรวงยุติธรรมรับทราบแล้ว

ขณะที่นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับรื้อฟื้นคดีอาญาให้กับนางจอมทรัพย์ กล่าวว่า หลังได้รับการแต่งตั้ง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯไปแล้ว 1 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ 4 ประเด็น คือ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรื้อฟื้นคดี ซึ่งจะรายงานข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรับทราบ นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ สำนักงานกองทุนยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัดนครพนมให้รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยกำหนดให้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสัปดาห์หน้า

โดยคณะกรรมการชุดนี้ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการตรวจสอบเพื่อหาว่าใครถูกใครผิด แต่ต้องการปรับปรุงระบบงานขอช่วยเหลือรื้อฟื้นคดีอาญา เพราะที่ผ่านมาการรับเรื่องร้องทุกข์กระจัดกระจายไปในหลายส่วน หลังจากนี้ต้องมารวมศูนย์จุดเดียวที่ศูนย์บริการร่วม ก่อนจะกระจายไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ ส่วนกรณีรื้อฟื้นคดีต้องพิจารณาร่วมกันเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมาดำเนินการเพียงลำพังของชุดเฉพาะกิจ

การรื้อฟื้นคดีอาญาในรูปเรื่องมันยากอยู่แล้ว เลขาธิการศาลยุติธรรมก็แจ้งสถิติว่าตั้งแต่มีกฎหมายรื้อฟื้นคดีอาญา ยังไม่เคยมีการรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้นเลย เมื่อมันยากความเข้มข้นในเชิงเนื้อหาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อเป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยจัดวางระบบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่ร้องเข้ามา 3-4 หน่วยแล้วต่างคนต่างทำ นายวัลลภ กล่าว