สภาวิศวกรสรุปบทเรียนแผงกั้นรถยนต์ ย้ำต้องมีกฎหมายและมาตรฐานรองรับ พร้อมออกใบรับรองวิศวกรตรวจสอบความปลอดภัยลานจอดรถ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากเหตุการณ์รถยนต์วิ่งชนแผงกั้นรถยนต์ตกอาคารจอดรถอพารท์เมนท์ ในซอยไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรได้นำคณะผู้ชำนาญการพิเศษสภาวิศวกรลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และ ได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1. พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และ 2. ความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์

ปัจจุบันกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่ได้กำหนดค่าแรงกระแทกที่ใช้ในการออกแบบแผงกั้นรถยนต์ จึงทำให้อาคารจอดรถยนต์จำนวนมากในประเทศไทยไม่มีมาตรฐานและอาจไม่แข็งแรงพอ แนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน รัฐต้องรีบออกกฎหมายให้แผงกั้นรถยนต์ต้องรับแรงกระแทกได้อย่างปลอดภัย โดยดูจากมาตรฐานในต่างประเทศซึ่งได้กำหนดค่าแรงกระแทก เช่น มาตรฐาน IBC2006 ของประเทศสหรัฐฯ และ มาตรฐาน AS/NZS 1170.1 ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประกอบ และขณะเดียวกัน หน่วยงานท้องถิ่นควรส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ คาดว่าจะมีจำนวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ บอกว่าปัจจุบันอาคารจอดรถที่เป็นอาคารเก่ายังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากการออกแบบและก่อสร้างอาจไม่ได้คำนึงถึงแรงกระแทก จึงขอแนะนำให้เจ้าของอาคารเร่งตรวจสอบความปลอดภัย และขณะนี้ สภาวิศวกรกำลังพิจารณาจัดหลักสูตรอบรมการเสริมความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้วิศวกรเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากสอบผ่าน สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบรับรองความรู้ความชำนาญเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์ได้ต่อไป