ป.ป.ส. ไทยประชุมปราบปรามยาเสพติด ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 41 เน้นย้ำปัญหาคุมสารเคมี-สารตั้งต้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานแห่งชาติด้านการปราบปรามยาเสพติด (The Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies - HONLEA) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 41 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค

โดยมี นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมองค์การระหว่างประเทศ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจากประเทศต่างๆ กว่า 17 ประเทศ 3 องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 105 นาย ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายชลัยสิน โพธิเจริญ ได้กล่าวในนามรัฐบาลไทย หัวข้อ "Major Regional Drug Trafficking Trends and Countermeasures" โดยได้เน้นย้ำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับปัญหาการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ผลักดันให้แต่ละประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลไทย สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือกับองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดที่มีการดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึง รวมทั้งเชิญให้ทุกประเทศเข้าร่วมโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ อากาศยาน (AITF) นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลสำเร็จของการทำงานตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยให้กับที่ประชุมได้รับทราบ