พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชน และเปิดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ " สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " เพิ่มช่องทางการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาระกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกพื้นที่ ( ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3 /2560 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ สงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline