แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายและสั่งการให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 โดยเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องทำงานประสานกันตอบสนองนโยบายรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเพื่อให้การทำงานมีศักยภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline