ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ สมาคมจัดจำหน่ายหนังสือและวารสารของประเทศจีน สำนักข่าวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน "มหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์สัญจร ครั้งที่ 1" ขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โดยมีผู้เกี่ยวข้องในวงการ ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานจำนวนมากรวมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน    เจียง เหม้า หนิง  ,  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สุชาดา สหัสกุล

ไทย เจ้าภาพจัด "มหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์สัญจร"
สำหรับงาน "มหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์สัญจร"  มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน  อันจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดี   ทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   สำหรับกิจกรรมในไทย  จัดขึ้นระหว่าง 24-26 พฤศจิกายน  จากนั้นทางคณะผู้จัดงานจะตระเวนไปจัดที่  กัมพูชา ลาว และ เมียนมา  สำหรับกิจกรรมในงาน  นอกจากสำนักพิมพ์ในจีน ที่นำผลงานมาเผยแพร่แล้ว   ก็ยังมีสำนักพิมพ์ในไทย  ที่นำผลงานทางด้านวัฒนธรรมจีนมาร่วมเผยแพร่ด้วย

ไทย เจ้าภาพจัด "มหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์สัญจร"