26 พ.ย.60 - จากกรณี พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
                 กรณีการเสียชีวิตของ "น้องเมย" นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ชั้นเตรียมทหารปีที่ 1 นั้น ล่าสุดมีการเปิดเผยคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวออกมา ซึ่ง พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา

                ในคำสั่งระบุว่า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กรณีนักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ ชั้นปีที่ 1 ตอน 13 รุ่น 60 เหล่า ทบ.เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย
                1. พล.อ.อ. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานกรรมการฯ
                2. พล.อ.ท. วีรพงษ์ นิลจินดา เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น รองประธานกรรมการ
                3. พล.ท. นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ
                4. พล.ท. ณตฐพล บุญงาม เจ้ากรมข่าวทหาร เป็นกรรมการ
                5. พล.ท. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นกรรมการ
                6. พล.ท. ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร เป็นกรรมการ
                7. พล.ท. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกรรมการ
                8. พล.ต. พรพิศ รัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหาร เป็นกรรมการ
                9. พล.ต. ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
                10. พ.อ. ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการกองการปกครอง กรมกำลังพลทหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
                11. น.อ. เลิศชัย ภัทรมุทธา รองผู้อำนวยการกองการปกครอง กรมกำลังพลทหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดชื่อ กก.สอบข้อเท็จจริง "น้องเมย" เสียชีวิต