เนปาลจัดการเลือกตั้งรัฐสภาและสภาจังหวัดเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ จุดประกายความหวังยุติความไร้เสถียรภาพภายในประเทศที่เผชิญสงครามกลางเมืองนองเลือดนาน 10 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชาวเนปาลทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและสภาจังหวัดวันนี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ หลังประเทศเผชิญการเปลี่ยนผู้นำถึง 10 คนในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งสภาจังหวัด ซึ่งจะทำให้รัฐบาลกลางใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากขึ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงราว 3.2 ล้านคนในภาคเหนือมีโอกาสได้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนในวันนี้ ขณะที่ประชากรในภาคใต้ที่มีจำนวนมากกว่าจะลงคะแนนเสียงในวันที่ 7 ธ.ค.
เนปาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี 2558 เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบกษัตริย์สู่ระบอบประชาธิปไตย หลังจากเผชิญสงครามกลางเมืองนาน 10 ปีที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกบฏนิยมลัทธิเหมาและกองทัพจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ และความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ