ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งย้าย ผู้การกรม และผู้บังคับกองพัน โรงเรียนเตรียมทหาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มีคำสั่งกองทัพไทยที่ 104/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน และลงนามโดย พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ย้าย พันเอก ฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ไปดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย / และให้ พันเอก เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ มาดำรงตำแหน่งแทน

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้าย นาวาโท นพศิษฐ์ เพียรชอบ ผู้บังคับกองพันนักเรียน กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ไปประจำ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยให้ นาวาโท ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายสรรพาวุธ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ไปดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วน!! ผบ.สส. สั่งย้ายผู้การ ผู้พัน รร.เตรียมทหาร

ด่วน!! ผบ.สส. สั่งย้ายผู้การ ผู้พัน รร.เตรียมทหาร