นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้พากันมาเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวัน ซึ่งกำลังเริ่มทยอยบาน ที่ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยทุ่งดอกทานตะวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพืชเศรษฐกิจ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปลูกขึ้นจำนวนกว่า 50,000 ต้น บนเนื้อที่ 50 ไร่ ภายในสวนเกษตร 100 ไร่ และเนื่องจากมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเพื่อเศรษฐกิจ จึงมีดอกขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานเต็มที่ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-40 เซนติเมตร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โดยต้นทานตะวันในสวนจะเริ่มบานทีละแปลง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงต้อนรับฤดูหนาวพอดี ทำให้ช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ภายในสวนเกษตร 100 ไร่ ยังมีจุดเที่ยวชมอีกมากมาย อย่าง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการวิชาการทางการเกษตร เช่น พืชอายุสั้น เพิ่มมูลค่าหลังการทำนา ทานตะวันหลังนาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน โคนม อาชีพพระราชทานและพืชไร้ดิน การแสดงแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริ การสาธิตพร้อมอบรมการผลิตและแปรรูปทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land สัตว์เลี้ยงหรรษา ทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เห็ดเศรษฐกิจ และการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากมาย โดยจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป