การแข่งขัน เครื่องบินสูตรหนึ่ง หรือ Air Race1 World Cup Thailand 2017 Presented by Chang ซึ่งเป็นกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก หรืออีกนัยหนึ่งคือการแข่งขัน ฟอร์มูล่าวัน ของเครื่องบิน

โดยเครื่องบินที่เข้าแข่ง ขัน แอร์เรซวัน จะถูกสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำส่วนของลําตัวและปีกขึ้นมาสำหรับ การแข่งขันโดยเฉพาะ

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลกเพื่อให้การแข่งขันทั้งด้านทักษะการบินของนักแข่งและด้านความสามารถทางเทคโนโลยีอากาศยาน มาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก


ทั้งนี้เครื่องบินจะบินแข่งขันพร้อมกัน 8 ลำ แข่งขันกัน 8 รอบสนาม แต่ละรอบมีระยะทาง 5 กิโลเมตร และใช้เวลาต่ำกว่า 1 นาทีในการบินด้วยความเร็วสูงถึง 450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องบินลำแรกที่ผ่านเส้นชัยเป็นผู้ชนะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก

Air Race1 World Cup Thailand 2017 กีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วที่สุดในโลก