30 ต.ค.60-ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยภายในงานมีนิทรรศการแสดงความเป็นมาในการรักษาพยาบาลตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ปัจจุบัน และในอนาคต อีกทั้งมีโซนสุขภาพ อาทิ คลินิกเด็ก ฝึกวิธีช่วยชีวิตลูกน้อยในเบื้องต้น สอนเทคนิคการให้นมอย่างมืออาชีพแก่คุณแม่มือใหม่ ฯลฯ รวมถึงโซนสนุกสนานของเด็กๆ ให้เด็กได้สวมบทบาทเป็นคุณหมอรักษาน้องหมี เพื่อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังมีเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกวัน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00-14.30 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลศิริราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช

(ภาพชุด) ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน 72 ปี กุมารเวชศาสตร์ศิริราช