กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแนวทางบริจาคเบี้ยยังชีพคนชราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพรุ่งนี้ และจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปเพิ่มเป็นเบี้ยยังชีพคนชราที่มีรายได้น้อย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline