กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุที่มีฐานะดี เพื่อนำไปเพิ่มวงเงินให้ผู้สูงอายุที่รายได้น้อย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคไปเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยจะพิจารณายอดเงินบริจาคในช่วง 2 เดือนแรกว่ามีจำนวนเท่าใด ก่อนจะสรุปวงเงินที่จะเพิ่มเป็นเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ
ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ประมาณ 10.3 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีฐานะดีและปานกลางประมาณ 6.8 ล้านคน และเป็นผู้มีฐานะยากจน 3.5 ล้านคน ซึ่งในจำนวนผู้สูงอายุ 10.3 ล้านคน มี 8.1 ล้านคน ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนละ 600-1,000 บาทต่อเดือน โดยรัฐบาลใช้งบประมาณปีละ 64,770 ล้านบาท