กองทัพภาคที่ 4 เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมตลอด 24 ชม. รับสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่สนามบินกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงเข้าติดตามและตรวจสภาพความพร้อมของยุทโธปกรณ์และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะหน่วยขึ้นตรงซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีการจัดแบ่งหน่วยรับผิดชอบทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยสถานการณ์ล่าสุดนั้นได้มีการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของมรสุมเข้าสู่ฤดูกาลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งตะวันออกหลายจังหวัดในส่วนของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4. มีความพร้อมรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ