เวลา 10.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

ครั้นเสด็จถึง เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปพระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรม จากนั้น เสด็จไปยังศาลาปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร ถวายศีล จบแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว ทรงสนทนาธรรม และทรงพระดำเนินทอดพระเนตรศึกษาเส้นทางธรรมชาติ โดยรอบสถานปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระอาจารย์ ฌอน ชยสาโร สมควรแก่เวลาจึงทรงลาพระอาจารย์ ฌอน ฯ เสด็จกลับ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระกุศล สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี