ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ได้ทำการลำเลียงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 30 ลำ พร้อมกำลังพลและอุปกรณ์ โดยยานพาหนะซึ่งจัดจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ออกเดินทางจาก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

  เพื่อให้การสนับสนุนในการเร่งประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีให้ระบายลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงให้รวดเร็วยิ่งขื้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง